Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη 18:00 - 20:00

Επικοινωνια

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επί τριετία Chef de Clinique Πανεπιστημιακών Κλινικών
Besancon και Poitiers, France.
Εξειδικευθείς στη Παιδοουρολογία και την Ενδοσκοπική Χειρουργική σε παιδιά.


Διεύθυνση

Εγνατίας 117, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο

(+30) 2310-200.134

(+30) 694-62.60.288