Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη 18:00 - 20:00

Κεφαλης και Τραχηλου

Αυχενική Λεμφαδενοπάθεια

Η συχνότερη αυχενική μάζα στα παιδιά είναι ένας διογκωμένος λεμφαδένας. Οι περισσότεροι είναι μπροστά από τον στερνοκλειδομαστοειδή μυ. Η συχνότερη αιτία της διόγκωσης είναι συνήθως λοίμωξη από ιούς.

Βραγχιακά Συρίγγια και Βραγχιακές Κύστεις

Τα βραγχιακά συρίγγια και οι βραγχιακές κύστεις προέρχονται από εμβρυικές δομές , οι οποίες εμφανίζονται κατά την εμβρυογένεση της κεφαλής και του τραχήλου.

Κύστη Θυρεογλωσσικού Πόρου

Η κύστη του θυρεογλωσσικού πόρου είναι η πιο συχνή συγγενής μάζα της μέσης γραμμής του τραχήλου, που εμφανίζεται πριν τη δεύτερη δεκαετία της ζωής.

Κυστικό Ύγρωμα ή Λεμφαγγείωμα

Το κυστικό λεμφαγγείωμα είναι μια σπάνια συγγενής βλάβη του λεμφικού συστήματος, η οποία εμφανίζεται σαν μια πολυκυστική μάζα πλήρης υγρού, συνήθως στην πλάγια τραχηλική χώρα. Σπανίως μπορεί να πιέζει τις αεροφόρες οδούς ή άλλα ζωτικά όργανα.

Συγγενές Ραιβόκρανο

Το συγγενές ραιβόκρανο είναι μια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από βράχυνση του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός και στροφή της κεφαλής προς την αντίθετη πλευρά.

Χειλεοσχιστία Και Υπερωιοσχιστία

Τα βραγχιακά συρίγγια και οι βραγχιακές κύστεις προέρχονται από εμβρυικές δομές , οι οποίες εμφανίζονται κατά την εμβρυογένεση της κεφαλής και του τραχήλου.

Σχετικά με Παθήσεις

Ενημερωθείτε για πιθανές παθήσεις, μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης και τρόπους αντιμετώπισης

Κεφαλής και Τραχήλου

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις κεφαλής και τραχήλου.

Θώρακα και Διαφράγματος

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις θωρακα και διαφράγματος.

Κοιλιάς και Κοιλιακών Τοιχωμάτων

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις κοιλιάς και κοιλιακών τοιχωμάτων.

Ουροποιογεννητικού

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις ουροποιογεννητικού.