Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη 18:00 - 20:00

Κεφαλης και Τραχηλου

Βραγχιακά Συρίγγια και Βραγχιακές Κύστεις

Δρ. Βαλιούλης Ιωάννης

Τα βραγχιακά συρίγγια και οι βραγχιακές κύστεις προέρχονται από εμβρυικές δομές , οι οποίες εμφανίζονται κατά την εμβρυογένεση της κεφαλής και του τραχήλου. Τα συρίγγια εκδηλώνονται ως μικρό δερματικό άνοιγμα κατά μήκος του πρόσθιου κατώτερου τριτημόριου του στερνοκλειδομαστοειδούς μυός, από το οποίο εξέρχονται σάλιο ή βλεννώδεις εκκρίσεις. Η θεραπεία συνίσταται στη χειρουργική εκτομή ολόκληρου του συριγγίου, το οποίο μπορεί να φτάνει μέχρι τον κάτω πόλο της φαρυγγικής αμυγδαλής, περνώντας μεταξύ έσω και έξω καρωτίδας. Οι βραγχιακές κύστεις εμφανίζονται στο πλάγιο τοίχωμα του λαιμού και με μέγεθος φουντουκιού μέχρι καρυδιού. Έχουν τάση για φλεγμονές και συχνά συνυπάρχουν με συρίγγια. Πρέπει να αφαιρούνται το συντομότερο μετά την διάγνωση.