Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη 18:00 - 20:00

Τηλεφωνο

(+30) 2310-200.134

Καλέστε για ραντεβού.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σχετικά

Ωρες Ιατρειου

  • Δευτερα 18:00 - 20:00
  • Τριτη 18:00 - 20:00
  • Πεμπτη 18:00 - 20:00

Σχετικά με Παθήσεις

Ενημερωθείτε για πιθανές παθήσεις, μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης και τρόπους αντιμετώπισης

Κεφαλής και Τραχήλου

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις κεφαλής και τραχήλου.

Θώρακα και Διαφράγματος

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις θωρακα και διαφράγματος.

Κοιλιάς και Κοιλιακών Τοιχωμάτων

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις κοιλιάς και κοιλιακών τοιχωμάτων.

Ουροποιογεννητικού

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις ουροποιογεννητικού.