Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη 18:00 - 20:00

Παιδοoυρολογiα

Παιδοoυρολογία

Η Παιδοoυρολογία είναι η υποειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων και της Ουρολογίας, η οποία ασχολείται με τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων, συγγενών (που υπάρχουν δηλαδή κατά την γέννηση) και επίκτητων, του ουροποιητικού (νεφροί, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη, ουρήθρα) και του γεννητικού συστήματος (αναπαραγωγικά όργανα) των αγοριών και των κοριτσιών.

Η υποειδικότητα αυτή απαιτεί πρόσθετη εκπαίδευση μετά το πέρας της ειδικότητας, είτε της Χειρουργικής Παίδων, είτε της Ουρολογίας. Σύμφωνα με το European Board of Pediatric Urology, απαιτείται διετής επιπλέον εκπαίδευση σε παιδοουρολογικές κλινικές ή παιδοχειρουργικές κλινικές που έχουν σημαντικό αριθμό ασθενών με παιδουρολογικές παθήσεις (άνω του 70% του συνόλου).

Παιδοουρολόγος μπορεί να χαρακτηρισθεί ο παιδοχειρουργός του οποίου τα περιστατικά σε ποσοστό άνω του 70% είναι παιδουρολογικά ή ο ουρολόγος που ασχολείται μόνο με παιδιά.

Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, παιδί θεωρείται το άτομο από την γέννησή του μέχρι την ενηλικίωσή του και αυτό είναι το φάσμα των ηλικιών που απασχολούν την Παιδοουρολογία και την Χειρουργική Παίδων.

Οι συνηθέστερες παιδοουρολογικές παθήσεις είναι φίμωση, η κρυψορχία, η υδρονέφρωση, ο υποσπαδίας, η παλινδρόμηση ούρων, η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής, ο διπλασιασμός νεφρού-ουρητήρων και η ουρητηροκήλη, ο μεγαουρητήρας, οι κύστεις ωοθήκης, η κιρσοκήλη και η ενούρηση.

Για τη διάγνωση των παιδοουρολογικών παθήσεων χρησιμοποιούνται διάφορες διαγνωστικές εξετάσεις, όπως το υπερηχογράφημα, η γενική εξέταση ούρων και η καλλιέργειά τους, η κυστεοουρηθρογραφία, το σπινθηρογράφημα νεφρών, η ουρομανομετρία κ. α. Πρέπει να τονισθεί εδώ η μεγάλη συνεισφορά του υπερηχογραφήματος, εξέτασης ακίνδυνης και ανώδυνης, που επέτρεψε, με τον συστηματικό έλεγχο των εμβρύων, ακόμη και την προγεννητική διάγνωση παθήσεων, που παλαιότερα έμεναν αδιάγνωστες μέχρι να προκαλέσουν βλάβες.

Ο Παιδοουρολόγος, χάρις στην ειδική εκπαίδευσή του και την εμπειρία του, εγγυάται την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των παιδoουρολογικών παθήσεων.

Σχετικά με Παθήσεις

Ενημερωθείτε για πιθανές παθήσεις, μεθόδους έγκαιρης διάγνωσης και τρόπους αντιμετώπισης

Κεφαλής και Τραχήλου

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις κεφαλής και τραχήλου.

Θώρακα και Διαφράγματος

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις θωρακα και διαφράγματος.

Κοιλιάς και Κοιλιακών Τοιχωμάτων

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις κοιλιάς και κοιλιακών τοιχωμάτων.

Ουροποιογεννητικού

Ενημερωθείτε σχετικά με τις παθήσεις ουροποιογεννητικού.