Δρ. Βαλιούλης Ιωάννης

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΑΥΧΕΝΙΚΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ
ΒΡΑΓΧΙΑΚΑ ΣΥΡΙΓΓΙΑ ΚΑΙ ΒΡΑΓΧΙΑΚΕΣ ΚΥΣΤΕΙΣ
ΚΥΣΤΗ ΘΥΡΕΟΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΠΟΡΟΥ
ΚΥΣΤΙΚΟ ΥΓΡΩΜΑ Ή ΛΕΜΦΑΓΓΕΙΩΜΑ
ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΡΑΙΒΟΚΡΑΝΟ
ΧΕΙΛΕΟΣΧΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΙΟΣΧΙΣΤΙΑ

 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ