Δρ. Βαλιούλης Ιωάννης

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΑΤΡΗΣΙΑ ΟΙΣΟΦΑΓΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΧΕΙΟΟΙΣΟΦΑΓΙΚΟ ΣΥΡΙΓΓΙΟ
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ
ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΚΗΛΗ

 

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ