. Βαλιολης Ιωννης

 

Η χειρουργικ παδων  εναι η ειδικτητα της χειρουργικς η οποα ασχολεται με τις χειρουργικς παθσεις των νεογννητων, των βρεφν, των παιδιν και των εφβων, μχρι την ενηλικωσ τους.

Στην πραγματικτητα, εναι κτι περισστερο απ απλ ειδικτητα, γιατ κατ' ουσαν πρκειται για την Γενικ Χειρουργικ προσαρμοσμνη στα παιδι, πως η Παιδιατρικ εναι η Γενικ Παθολογα της παιδικς ηλικας.

Απ την αρχ των ιστορικν χρνων εναι γνωστ τι η παιδοκτονα ταν κτι το σνηθες. Στην αρχαα Ελλδα οι πατρες εχαν το δικαωμα να σκοτνουν τα βρφη και σα εχαν σοβαρς διαμαρτες θανατνονταν. Το πιο γνωστ παρδειγμα εναι της αρχαας Σπρτης, που παιδι θεωρομενα σωματικς ανπηρα, αφο εξετζονταν απ μια επιτροπ, θανατνονταν αφιμενα στο παιθρο ριπτμενα στον Καιδα. Η εγκατλειψη στο παιθρο μακρι απ οικισμος, ταν μια συνηθισμνη πρακτικ παιδοκτονας, για παιδι με διαμαρτες γενικς ανεπιθμητα, τακτικ που συνεχστηκε μχρι και μετ τον Μεσαωνα σε λες τις ευρωπακς κοινωνες. Οι μθοι του Κοντορεβυθολη καθς και του Χνσελ και της Γκρτελ εναι αντανκλαση αυτν των πρακτικν.

Η κοινωνικ προδος και η εξπλωση των αρχν του ουμανισμο, οδγησαν στην σταδιακ εγκατλειψη αυτν των πρακτικν και στην προσπθεια κατανησης και θεραπεας των συγγενν παθσεων.

Τα πρτα Νοσοκομεα Παδων ιδρθηκαν στο Παρσι τον 18ο αινα και ακολοθησαν τον επμενο αινα το Λονδνο, η Κοπεγχγη, η Στοκχλμη και η Φιλαδλφεια των ΗΠΑ. Τα νοσοκομεα αυτ λειτουργοσαν σμφωνα με τις επιστημονικς αντιλψεις της εποχς εκενης και ταν καλ οργανωμνα.

Ο διαχωρισμς της Χειρουργικς των Παδων απ την Γενικ Χειρουργικ κατστη αναγκαος, λγω των ιδιαιτεροττων των παιδιν και των σημαντικν διαφορν τους με τους ενλικες, τσο στην ανατομα, σο και κυρως, στη φυσιολογα του οργανισμο  τους και τις διαφορετικς ανγκες τους, ως αναπτυσσμενων ατμων, αλλ και λγω του τι οι συγγενες παθσεις κατ καννα εκδηλνονται στα πρτα χρνια της ζως.

Η κατανηση αυτν των ιδιαιτεροττων επτρεψε την θεραπεα πολλν συγγενν παθσεων, που μχρι και το πρτο μισ του 20ου αινα θεωρονταν ανατες, πως της ατρησας των εντρων του οισοφγου. Για την κατανηση των διαμαρτιν αυτν εναι απαρατητη η καλ γνση της εμβρυολογας του ανθρπου. Κποιες απ αυτς εναι ασμβατες με την ζω και χρζουν  μεσης  επμβασης μετ την γννηση, λλες πρπει να χειρουργηθον αργτερα και λλες θεραπεονται μνες τους. Απαρατητο εναι, επσης, ο χειρουργς παδων να γνωρζει αν μια συγγενς πθηση εναι κληρονομικ χι, στε να μπορε να συμβουλεσει τους γονες, που χουν να παιδ με μια διαμαρτα, πτε εναι ο πλον κατλληλος χρνος για τη θεραπεα μιας πθησης, καθς και τις τυχν μελλοντικς επιπτσεις απ την θεραπευτικ αγωγ στην ανπτυξη του παιδιο.

Ειδικ τα βρφη και τα μικρ παιδι δεν μπορον να εκφρσουν τι νοιθουν, οπτε χρειζεται ειδικ εκπαδευση για να μπορσει ο ιατρς να αντιληφθε τι συμβανει  και  να τα βοηθσει, απαρατητος δε εναι ο κατλληλος εξοπλισμς, ο προσαρμοσμνος στα μτρα και τις ανγκες των παιδιν.

Ο Χειρουργς Παδων πρπει επσης να γνωρζει τις διατροφικς ανγκες, καθς και την παρεντερικ χοργηση υγρν, ηλεκτρολυτν και πρωτενν σε κθε ηλικα.

 

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΘΩΡΑΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ