Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη 18:00 - 20:00

Κεφαλης και Τραχηλου

Χειλεοσχιστία Και Υπερωιοσχιστία

Δρ. Βαλιούλης Ιωάννης

Χειλεοσχιστία καλείται η συγγενής σχισμή των χειλέων. Συνήθως αφορά το άνω χείλος, εντοπίζεται πλάγια, κατά κανόνα αριστερά όταν είναι μονόπλευρο. Υπάρχουν τρεις τύποι, ανάλογα με την έκταση της σχισμής. Στον πρώτο τύπο η σχισμή αφορά μόνο στο ερυθρό του χείλους, στον δεύτερο έχουμε πλήρη διατομή του άνω χείλους μέχρι το ρουθούνι και στον τρίτο τύπο η σχισμή επεκτείνεται μέχρι την άνω γνάθο, ενδεχομένως δε και την σκληρή και μαλακή υπερώα (χειλεο-γναθο-υπερωιοσχιστία). Υπερωιοσχιστία καλείται η συγγενής σχισμή που αφορά μόνο στην υπερώα, σκληρή ή και μαλακή. Επίσης διακρίνονται τρεις τύποι. Στον πρώτο έχομε διαίρεση της σταφυλής, στον δεύτερο η σχισμή επεκτείνεται στη μαλθακή και τη σκληρή υπερώα μέχρι την άνω γνάθο και στον τρίτο τύπο διαχωρίζει την άνω γνάθο και το άνω χείλος (χειλεο-γναθο-υπερωιοσχιστία). Οι σχιστίες μπορεί να είναι ετερόπλευρες ή αμφοτερόπλευρες.

Οι διαταραχές που δημιουργούνται από την χειλεοσχιστία είναι αισθητικές, διαταραχές κατά τον θηλασμό και αργότερα την μάσηση και ψυχικές διαταραχές εξ αιτίας της δυσμορφίας. Στην υπερωιοσχιστία δημιουργούνται διαταραχές του θηλασμού, της ομιλίας και της ακοής. Η θεραπεία στόχο έχει να διορθώσει την εμφάνιση (με την αποκατάσταση του χείλους, της γνάθου, της μύτης, της υπερώας και των δοντιών), την αποκατάσταση των λειτουργικών διαταραχών (μάσηση, πόση, αναπνοή, ομιλία), την προφύλαξη από τις επιπλοκές της πάθησης (ωτίτιδα, κώφωση, τερηδόνα) και τέλος την προφύλαξη του ψυχισμού. Η αντιμετώπιση, ειδικά των βαρειών περιστατικών, απαιτεί ιατρική ομάδα διαφόρων ειδικοτήτων (παιδοχειρουργός, ωτορινολαρυγγολόγος, γναθοχειρουργός, ορθοδοντικός, λογοθεραπευτής, ψυχολόγος) και πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις. Συνήθως η αποκατάσταση του χείλους γίνεται τον πρώτο χρόνο, ενώ της υπερώας τον δεύτερο χρόνο της ζωής. Περαιτέρω επεμβάσεις γίνονται για την διόρθωση της μύτης, της γνάθου και των δοντιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά.